Kaunas – Europos jaunimo darbuotojų įgalinimo epicentras - Unique Projects

Kaunas – Europos jaunimo darbuotojų įgalinimo epicentras

Mūsų miestas Kaunas šių metų rugsėjo 18-26 dienomis tapo Europos jaunimo darbuotojų įgalinimo epicentru.  Čia įvyko Europos Sąjungos, Erasmus+ programos finansuojamas jaunimo darbuotojų mokymų projektas“EmpowerEU: Shaping Youth Goals for a Stronger Europe”, subūręs jaunimo darbuotojus, savanorius, nevyriausybinių organizacijų narius bei kitus asmenis, dirbančius su jaunimu, iš Lietuvos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Vengrijos, Rumunijos bei Slovakijos. Daugiau apie šio tarptautinio projekto prasmę ir svarbą dalinasi „Unique Projects“ asociacijos atstovai.

ES Jaunimo strategija – kas tai?

Tai ES sukurta sistema, veiksmingas įrankis jaunimo įgalinimui. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama aktyvaus pilietiškumo skatinimui, socialinės įtraukties puoselėjimui ir jaunų žmonių gerovės bei galių Europoje užtikrinimui. Ši strategija yra labai svarbi, nes įgalina jaunuolius išnaudoti savo potencialą, suteikia galimybę nepriklausomai nuo jų kilmės ar padėties, turėti lygias galimybes mokytis, įsidarbinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Svarbu suprasti kad ši strategija –  tai ne tik teoriniai principai, bet ir praktinis įrankis jauniems žmonėms tapti ateities lyderiais, politikos formuotojais ir aktyviais bei įsitraukusiais piliečiais, o mūsų ir kitų organizacijų bei dirbančių su jaunimu asmenų tikslas, kad visi jaunuoliai gebėtų tuo įrankiu pasinaudoti.

Ką sprendžia ES Jaunimo strategija?

Šios strategijos pagrindą sudaro 11 pagrindinių tikslų, kuriais siekiama skatinti ir gerinti jaunimo gyvenimo sąlygas bei užtikrinti jiems geresnę ateitį. Šie tikslai atspindi bendrus prioritetus, kuriuos ES valstybės narės sutiko siekti kartu:

 1. ES ir jaunimo ryšių palaikymas. Šis tikslas siekia sujungti jaunus žmones su ES institucijomis, skatinant pasitikėjimą ir aktyvų pilietinį dalyvavimą.
 2. Lyčių lygybė. Siekiama užtikrinti lygias teises, galimybes ir vienodą požiūrį į visų lyčių žmones visose gyvenimo srityse.
 3. Įtrauki visuomenė. Šiuo tikslu siekiama bendruomenių, kuriose jauni žmonės, nepriklausomai nuo jų kilmės ar asmeninių aplinkybių, jaustųsi saugūs.
 4. Informavimas ir konstruktyvus dialogas. Šiuo tikslu siekiama suteikti jaunimui galimybę gauti patikimą informaciją ir skatinti abipusį jaunimo bei sprendimų priėmėjų pokalbį.
 5. Psichikos sveikata ir gerovė. Siekiama skatinti psichikos sveikatos supratimą, rūpinimąsi ja ir holistinį požiūrį į kiekvieno žmogaus gerovę.
 6. Nuošalių gyvenviečių jaunimo judėjimas. Šiuo tikslu siekiama spręsti kaimo ir atokių vietovių jaunimo problemas, užtikrinant lygias galimybes ir paslaugas.
 7. Kokybiškas užimtumas visiems. Siekiama užtikrinti, kad jaunimas turėtų galimybę gauti kokybišką darbą, kuriame būtų sudarytos sąžiningos sąlygos ir mokamas teisingas atlyginimas.
 8. Kokybiškas mokymasis. Siekiama suteikti visiems jaunuoliams tinkamas ir aukštos kokybės švietimo galimybes.
 9. Erdvė ir dalyvavimas visiems. Šiuo tikslu siekiama suteikti jauniems žmonėms specialią erdvę, kurioje jie galėtų dalyvauti, būti išklausyti ir daryti įtaką jiems svarbiems sprendimams.
 10. Darni ir ekologiška Europa. Tai jaunimo skatinimas vadovauti ir dalyvauti kuriant aplinką tausojančią ir tvarią Europą.
 11. Jaunimo organizacijos ir Europos programos. Tai sudaro jaunimo organizacijų ir Europos jaunimo programų stiprinimą bei rėmimą, siekiant aktyvesnio dalyvavimo ir bendradarbiavimo.

Kolektyvinio mokymosi galia ir ateities perspektyvos

Projekto dalyviai iš arčiau susipažino su ES jaunimo strategija, tikslais bei kūrė veiksmų planus ir įrankius, padėsiančius įgyvendinti kiekvieną iš jaunimo tikslų bei įgalinančius kuo daugiau jaunuolių jų siekti. Kolektyvinio mokymosi galia atsiskleidė dalinantis skirtingomis patirtimis ir žiniomis, įžvalgomis bei dalyvaujant įdomiose diskusijose ir bendradarbiavimo sesijose, taip kuriant dinamišką mokymosi aplinką, kuri ne tik skatino gebėjimą mokytis iš kitų, bet ir skleidė kūrybiškumą bei įvairiapusišką supratimą.

Po mokymų dalyviai išvyko ne tik su žiniomis, bet ir su naujomis pažintimis, draugystėmis ir tarptautinėmis ateities partnerystėmis. Tai pat šis projektas padėjo dalyviams suvokti savo vaidmens svarbą Europos jaunimo įgalinimo mozaikoje, todėl jie dabar yra geriau pasirengę formuoti stipresnę ir įtraukesnę Europą, draugišką jaunuoliams.

Atsiliepimai