Registracija

DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka
Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka pradedama taikyti, kai Dalyvis užpildo dalyvavimo projekte paraišką Asociacijos „Unique Projects“ tinklapyje. Su šia tvarka turi būti susipažinęs kiekvienas dalyvis, pateikęs paraišką per Asociacijos „Unique Projects” tinklapį dalyvauti projekte.

2. Dalyvio pareigos:
2.1. Dalyvis įsipareigoja finansiškai paremti siunčiančią organizaciją „Unique Projects“;
2.2. Dalyvis turi patvirtinti savo dalyvavimą projekto organizatoriams;
2.3. Dalyvis turi su Asociacija „Unique Projects” pasirašyti rašytinę sutartį, kurioje įsipareigoja dalyvauti projekte ir grįžęs dalintis informacija bei įgyta patirtimi;
2.4. Dalyvis privalo pateikti visas patirtas kelionės išlaidas projektą organizuojančiai organizacijai;
2.5. Dalyvis privalo atlikti namų darbus ir pilnai pasiruošti projektui pagal projekto pateiktus reikalavimus;
2.6. Dalyvis privalo atlikti užduotis po projekto, jeigu tokios yra skiriamos organizatorių;
2.7. Dalyvis privalo pasidalinti įspūdžiais ir patirtimi po projekto su Asociacija „Unique Projects”;
2.8. Dalyvis privalo suteikti artimo žmogaus kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima susisiekti nelaimės atveju.

3. Asociacijos „Unique Projects“ pareigos:
3.1. Padėti pasiruošti projekto namų darbams, jeigu tokie yra;
3.2. Padėti susirasti kelionės bilietus;
3.3. Užtikrinti, kad kelionės išlaidos būtų kompensuojamos pagal projekto sąlygas, jeigu projekto organizacija pinigų negrąžina, Asociacija „Unique Projects” įsipareigoja nekompensuotą pinigų sumą grąžinti savo lėšomis;
3.4. Atsakyti į visus rūpimus ir aktualius klausimus, iškilusius projekto dalyviui;
3.5. Nelaimės atveju padėti spręsti problemas per trumpiausią įmanomą laiką;
3.6. Suteikti trumpą informaciją apie šalį (valiuta; klimatas; kultūriniai ypatumai), kurioje vyks projektas;
3.7. Padėti vykdyti projekto rezultatų sklaidą.

4. Bendra informacija
4.1. Dalyvis, dalyvaudamas projekte, sutinka finansiškai paremti siunčiančią organizaciją „Unique Projects“;
4.2. Pinigai, sumokėti Asociacijai „Unique Projects“, yra NEGRĄŽINAMI. Išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis pateikia dokumentus, įrodančius rimtas priežastis (liga, egzaminas), tokiu atveju rašomas prašymas, į kurį atsakoma per 20 d.d. LR civilinio kodekso nustatyta tvarka. Išvykus ir sudalyvavus projekte, prašymo išlyga netaikoma, už bet kokias neteisėtas priemones (grasinimai, šantažas) reikalaujant sugrąžinti sumokėtus pinigus atsakoma LR teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3. Projektą organizuojanti organizacija turi pilnai kompensuoti: apgyvendinimo, maitinimo bei projekto programos išlaidas;
4.4. Asociacija „Unique Projects“ nėra atsakinga už užsienyje įgyvendinamo projekto kokybę. Vis dėlto, probleminiu atveju reikia iš karto (dar mainų/mokymu metu) kreiptis į organizacijos atstovą, kad šis galėtų laiku suteikti konsultaciją ir imtis priemonių iškilusioms problemoms išspręsti;
4.5. BILIETŲ PIRKIMAS: Dalyvis gali įsigyti kelionės bilietus tik gavęs Asociacijos „Unique Projects” atstovo sutikimą pirkti bilietus, prieš tai suderinus bilietų kainas ir datas;
4.6. Bilietų kaina: kelionės bilieto kainos limitas kiekvienam projektui ar šaliai yra skirtingas, tikslią finansuojamą sumą rasite projekto aprašyme;
4.7. Išlaidų kompensavimas: Nuvykus į projekto vietą organizatoriams reikia pateikti visus su kelionės išlaidomis susijusius dokumentų originalus: bilietus, įlaipinimo korteles, sąskaitą, vietos transporto bilietus ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą, jei buvo atliktas pavedimas, čekį, kvitą, pinigų priėmimo-perdavimo aktą, jei atsiskaityta grynais pinigais);
4.8. Asociacijos „Unique Projects” atstovų kontaktai: gabriele@uniqueprojects.eu, tel.: +370 61688177 arba alge@uniqueprojects.eu, tel.: +370 68653076
Su Dalyvavimo Tarptautiniuose Projektuose sutarties Bendrosiomis sąlygos susipažinau
Tvirtinu, kad pateikti asmens duomenys yra mano ir nurodyti teisingai
Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais asociacija tvarkytų mano duomenis