Patirtis

Think, work, create!
Data: 2016-01-22

2016m. sausio 22– 31 dienomis Kaune vyko jaunimo mainų projektas „Think, work, create!“. Dešimties dienų trukmės projektas buvo skirtas gvildenti opias visuomenei problemas – jaunų žmonių nedarbą ir jų verslumo bei inovatyvumo skatinimą. Siekėme, jog projekto dalyviai įgautų realios praktikos kuriant, vystant bei pristatant savo verslo idėjos prototipą, susipažintų su svarbiausiais darbo rinkos aspektais, išmoktų pristatyti save, įgautų pasitikėjimo savimi, patekus į įvairias netikėtas situacijas.

Your Style – healthy Life
Data: 2015-09-14

Projekto tikslas buvo skatinti jaunimą domėtis sveikos gyvensenos nuostatomis, saugant ir stiprinant sveikatą jiems priimtinais būdais ir priemonėmis bei siekiant tęstinumo šeimoje ir artimoje aplinkoje. Projekto metu netrūko įvairios veiklos ir įdomių užsiėmimų, kurių metu dalyviai įgavo ne tik teorinių žinių, bet ir atlikinėjo praktines užduotis.

The Power of Tolerance
Data: 2015-06-30

Projekto metu dalyviai buvo supažindinti su įvairių šalių kultūromis, jų panašumais ir skirtumais, suteikti jaunuoliams žinių bei įgūdžių tolerancijos, toleravimo, kovojimo su diskriminacija, klausimais bei leisti įgyti praktinių įgūdžių neformaliojo mokymosi metu, atskleidžiant tolerancijos ir pakantumo svarbą visuomenėje.

ECONOMICS DO NOT BITE
Data: 2014-11-30

Projekto „Economics do not bite“ dalyviams įvairių žaidimų ir simuliacijų pagalba buvo dėstomos pagrindinės ekonomikos teorijos, kurios padėjo jaunuoliams objektyviau vertinti tam tikrus politikų sprendimus, siekiant gerovės savo šaliai arba, priešingai, pamatyti klaidas ir išdrįsti apie jas viešai diskutuoti.

Spirit of Democracy
Data: 2014-09-29

Tarptautiniai jaunimo mainai „Spirit of Democracy“ suteikė žinių apie pilietiškumo svarbą ir įgūdžius dalyvaujant šalies valdyme. Žaidimai, diskusijos, situacijos ir tarpkultūriškumas papildė jaunimo patirties bagažą ir praplėtė požiūrį į savo šalį ir jos valdymą.   Projekto tikslas yra … Suteikti žinių apie pilietiškumo svarbą ir įgūdžių atstovaujant savo interesus.   Projekto uždaviniai 1. Supažindinti projekto … Toliau skaityti Spirit of Democracy