Gyvenimiškos pamokos apie ekonomiką tarptautiniame jaunimo mainų projekte „Economics do not bite“

Jaunimo organizacija „Unique Projetcs“ kartu su mumis dalijasi ispūdžiais apie naujausią savo projektą „Economics do not bite“. Tarptautinis projektas vyko lapkričio 23-30 dienomis, viešbutyje „Nakties magija“, Kauno mieste. Renginyje dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Italijos, Turkijos ir Čekijos. Šiuo projektu siekta supažindinti jaunus žmones su ekonomikos principais ir parodyti, kad kiekvienam piliečiui yra pravartu turėti žinių šioje sferoje.
Organizatorių nuomone, visuomenė, o ypač jauni žmonės, nors ir yra linkę domėtis ekonomine situacija, bet nemoka teisingai jos interpretuoti. Žinių trūkumas dažnai daro įtaką žmonių pilietiškumui ir kartais paskatina neigiamus sprendimus, kaip, pavyzdžiui, emigracija ar nuolatiniai skundai, kaip blogai gyvename. Šio mainų programos projekto pagrindinis tikslas buvo skatinti jaunus žmonmės aktyviau domėtis savo šalies ekonomika bei suteikti jiems pagrindinių žinių, padėsiančių teisingai suprasti ne tik gimtosios šalies ekonominę padėtį, bet ir išmokti palyginti ekonominę sistemą įvairiose Europos šalyse.
Skirtingų kultūrų atstovai turėjo progą susipažinti vieni su kitais ir iš arčiau pasigilinti kitas kultūras bei tradicijas. Paskaitų metu dalyviams buvo suteikta teorinių žinių apie pagrindinius ekonomikos rodiklius ir pateikta reikalingos informacijos, padėsiančios tapti dinamišku ir pilietišku visuomenės veikėju. Jau prieš projektą jaunuoliai buvo skatinami pasidomėti savo šalių ekonomine situacija bei paanalizuoti pagrindinius ekonominius rodiklius. Organizatoriai taip siekė, jog visi dalyviai išmoktų objektyviai vertinti ir suprasti savo šalies būseną, įsigilinti į jos problemas. Atvejų analizės bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai mokėsi spręsti atskirų šalių problemas, bei kurti galimų sprendimo būdų prototipus. Darbas mišriomis grupėmis atskleidė komandinio darbo svarbą bei padėjo kiekvienam dalyviui atrasti vis naujų įžvalgų ekonomikos srityje.
Projekto „Economics do not bite“ dalyviams buvo dėstomos pagrindinės ekonomikos teorijos, kurios padės jaunuoliams objektyviau vertinti tikrus politikų sprendimus, siekiant gerovės savo šaliai arba, priešingai, pamatyti klaidas ir išdrįsti apie jas viešai diskutuoti. Vieną iš įvadinių paskaitų vedęs Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas doc. Dr. Vytautas Liesionis, remdamasis Adamo Smito „Tautų turto“ koncepsija, pristatė pagrindinius faktorius, lemiančius šalių ekonominę gerovę ir, vadinamąjį „Tautos turtą“, taip pat apžvelgė ekonominę situaciją kai kuriose Europos sąjungos šalyse, pateikdamas informaciją apie pagrindinius ekonominio vystymosi kriterijus – kainas, BVP tenkantį vienam asmeniui, emigracijos ir imigracijos lygius ir t.t.
Aštuonias dienas trukę mokymai, įvairūs žaidimai, komandinis bendradarbiavimas ir noras siekti žinių – taip atrodė projektas „Economics do not bite“. Organizacijos „Unique Projects“ atstovai džiaugiasi puikiais renginio rezultatais ir dėkoja Erasmus+ programai ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai Lietuvoje (JTBA), administruojančiai šios programos jaunimo sritį, viešbučiui „Nakties Magija“ ir visam jo kolektyvui, paskaitą „The Wealth of Nations“ (liet. „Tautų turtas“) vedusiam dėstytojui Vytautui Liesioniui bei visiems dalyviams ir jų šalių lyderiams.

Kaune vyko tarptautiniai mainai – „Demokratijos dvasia“

Asociacija „Unique Projects“ metė iššūkį nuomonei, kad jaunimas nesidomi politika, ir surengė tarptautinius mainus jaunimo pilietiškumui ugdyti. Dešimties dienų mainų programoje dalyvavę jaunuoliai iš Lietuvos, Turkijos, Italijos ir Bulgarijos ne tik pažindinosi su savo šalies valdymo peripetijomis, bet ir užsienio politikos aktualijomis.

Žadino pilietiškumą

„Šiandien pilietiškumo trūkumas jaučiamas įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Pernelyg dažnai esame linkę kaltinti valdžią už viską, kas bloga, tačiau patys vis labiau tampame apolitiškais. „Demokratijos dvasia“ projekto tikslas buvo suteikti jaunimui žinių apie pilietiškumo svarbą ir įgūdžių atstovaujant savo interesus. Norime, kad jauni žmonės suprastų, jog kiekvienas iš jų yra labai svarbus visuomenei ir šalies valdymui, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso tai, kas bus rytoj, kad tik nuo mūsų pačių priklauso mūsų ateitis“, – teigia „Unique Projects“ vadovė Algė Šalkauskaitė.

Šių mainų metu buvo suteikta daugiau žinių jauniems žmonės apie privalumus bei trūkumus, panašumus ir skirtumus įvairių skirtingų šalių politinėse sistemose. Viena iš intensyviausiai analizuojamų temų buvo mažas studentų ir kitų jaunų žmonių įsitraukimas į valstybės politinę veiklą – apolitiškumas, pasyvumas rinkimuose bei neadekvatus balsavimas. Neformalaus ugdymo metu buvo atskleista pilietiškumo ir interesų atstovavimo svarba, galimybės tuo pasinaudoti, patobulinti savo komandoje ir prezentacinius įgūdžius dirbant ties išsikeltomis problemomis, kuriant ir pristatant idėjas demokratiškumo gerinimo klausimais.

Ateitis jaunimo rankose

Pasak Lyubomir Apostolov, bulgarų grupės lyderio, jaunimo dalyvavimas šalies valdyme, politinių aktualijų supratimas ir noras prisidėti prie bendros visuomenės ateities, yra labai svarbus šiandieninėje visuomenėje. Juk jaunimas yra būtent tie žmonės, į kurių rankas ateityje gali pakliūti valdžios, valstybinių institucijų, savivaldybių ir asociacijų vairai. Tokiai atsakomybei reikia ruoštis iš anksto. „Pats jau kurį laiką dalyvauju vienos iš savo šalies politinių partijų veikloje. Todėl noriu paskatinti prisidėti prie tokios veiklos ir kitus jaunus žmones, – savo dalyvavimą projekte grindžia L.Apostolov.

Šiame projekte dalyvavo 28 dalyviai iš Lietuvos, Turkijos, Italijos ir Bulgarijos. Dalyvių auditorija – jauni, veiklūs, linkę domėtis, sužinoti ką nors nauja, žmonės. Tai žmonės, kurie jaučia, jog jiems trūksta žinių ir informacijos apie politinę šalies sistemą, interesų atstovavimo būdus, praktinius atstovavimo aspektus, jų svarbą mūsų gyvenime ir yra noras pakeisti esamą situaciją šiais klausimais.

Kad projektas būtų smagus ir naudingas, dešimties mainų dienų programoje buvo visko: ir diskusijų, ir šmaikščių situacijų, ir ginčų, ir daug juoko. Neformalus švietimas įgavo savo formą ne per paskaitas, o daugiausiai per praktinius patyrimus, kurie, organizatorių nuomone, palieka didžiausią įspūdį. Skirtingų šalių jaunuoliai galėjo įsigilinti ne tik į politikos bendrystes, bet ir skirtybes pasaulio valstybėse. Temos buvo susietos su kiekvienos šalies aktualijomis. Vykdyta atvejų analizė ir kūrybinės dirbtuvės temomis, paremtomis šalių problemomis, tokiomis kaip: silpna opozicija Turkijoje, didelė jaunų žmonių emigracija iš Lietuvos, faktas, Italijoje netiesioginiu būdu renkamas ministras, kuris neatstovauja piliečių interesų, neefektyvi balsavimo sistema Bulgarijoje.

Organizatoriai savo ruožtu džiaugiasi rezultatais ir reiškia didžiulę padėką Erasmus+ programai ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai Lietuvoje (JTBA), administruojančiai šios programos jaunimo sritį, viešbučiui „Nakties Magija“ ir visam jo kolektyvui, visiems projekte dalyvavusiems jauniems žmonėms, paskaitą apie Europos Parlamento svarbą ir „Kodėl svarbu atstovauti savo interesus” vedusiai Deimantei Savukynaitei, Lietuvos Respublikos Seimui ir mus svetingai priėmusiai administracijai, leidiniams „Kauno diena“ ir „Kas vyksta Kaune“ bei kitiems!