Smagiai apie rimtus dalykus. Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Fight for your Rights“ - Unique Projects

Smagiai apie rimtus dalykus. Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Fight for your Rights“

Žmo­gaus tei­sės ir lais­vės – šiuo­lai­ki­nės ci­vi­li­za­ci­jos es­mi­nė ver­ty­bė, ku­ri yra ne vien tei­si­nė, bet ir fi­lo­so­fi­nė, po­li­ti­nė, do­ro­vi­nė ka­te­go­ri­ja. Pasak statistikos,nemaža dalis žmonių kasdien susiduria su savo teisių pažeidimais, tačiau patys to nesuvokdami, ignoruoja juos. Šia tema, spalio 6-12 dienomis Kaune vyko Erasmus+ programos finansuojamas jaunimo mainų projektas „Fight for your rights“. Į projektą susirinko 29 jaunuoliai iš iš Lietuvos, Lenkijos, Bulgarijos ir Kroatijos. Šiuo projektu siekta supažindinti jaunimą ir visuomenę su žmogaus teisių pažeidimais ir parodyti to svarbą. Svarbu ne tik žinoti savo teises, bet ir būdus, kaip jas ginti, todėl dalyvius siekta supažindinti ne tik su jų teisėmis, pareigomis, kurios yra skirtingos priklausomai nuo Europos šalies, bet ir galimais jų pažeidimais, būdais, kaip galima kovoti už savo teises, skųstis ar tiesiog išreikšti savo nuomonę kebliose situacijose.

Projekto pradžioje vyko susipažinimo, „ledų laužymo“ veiklos, kurios padėjo geriau susipažinti, pažinti kitus dalyvius ir atsipalaiduoti. Užsiėmimus vedė projekto koordinatorės kartu su dalyvaujančių partnerių šalių lyderiais ir pačiais dalyviais, taigi kiekvienas galėjo supažindinti kitus su naujomis veiklomis ir žaidimais. Vėliau daug dėmesio buvo skirta vieningos ir stiprios komandos formavimui, nes tik tokioje komandoje visi nariai gali gebėti bendradarbiauti, drąsiai išsakyti mintis bei nebijoti reikšti savo nuomonės. Įvairių neformalių metodų pagalba geriau pažinome vienas kitą ir galėjome pereiti prie svarbesnių tikslų – efektyviai gilintis ir mokytis naujų dalykų. Viso „Fight for your rights“ projekto metu dalyviai turėjo galimybę išmokti naujų dalykų: atlikti įvairias užduotis, skatinančias išeiti iš savo komforto zonos, ugdyti naujus savo gebėjimus, žinias, turėjome veiklų, skatinusių kūrybingumą grupėmis buvo kuriami pristatymai, generuojamos idėjos, kurios skatintų kovoti už savo teises, analizuoti temas bei problemas, susijusias su žmonių teisėmis, ieškoti sprendimų joms. Skirtingų šalių atstovai pristatė pranešimus žmonių teisių tema jų šalyje, o vėliau lyginome skirtumus ir panašumus tarp šalių. Taip pat turėjome problemų sprendimo ir atvejo analizės užduočių bei turėjome debatus apie žmogaus teises. Buvo susitikta su atstovais iš lygių teisių centro, buvo gauta daug naudingos informacijos bei turėjome galimybę padiskutuoti ir paanalizuoti opias visuomenėje pasitaikančias žmogaus teisių pažeidimo problemas.

Laisvu nuo aktyvių veiklų metu buvo aplankytos gražiausios Kauno miesto vietos, turiningai praleistas laikas su žmonėmis iš skirtingų šalių. Buvo organizuojami tarpkultūriniai vakarai: dalyviai pristatinėjo vieni kitiems savo šalies kultūros ypatybes, ragavo įvairaus kiekvinos šalies tradicinio maisto, klausėsi muzikos, mokėsi kalbų ir stengėsi kuo geriau pažinti vieni kitus, jų kultūras.

Savaitė, kurią dalyviai praleido kartu, buvo nepakartojamos patirties, žinių įgijimo ir naujų draugų susiradimo metas. Paskutinį vakarą visi dalyviai sutiko, jog tai buvo unikali proga gyvenime – visi džiaugėsi sudalyvavę šiame projekte ir džiaugiasi Erasmus+ programos suteikiamomis galimybėmis. „Fight for your rights“ įnešė į kiekvieno dalyvio širdį naujų teigiamų pojūčių, išgyvenimų ir suteikė daugiau ryžto gyvenime kovoti dėl savo ar šalia esančio žmogaus teisių.

Atsiliepimai