„In Motion for Inclusion“ – jaunimo ateitis be atskirties - Unique Projects

„In Motion for Inclusion“ – jaunimo ateitis be atskirties

jaunimo mainai Lietuvoje

Nors šiais laikais dažnai kalbame apie galimybių amžių, socialinė atskirtis jaunimo tarpe išlieka gilėjančia problema. Neseniai atlikto Europos Komisijos tyrimo duomenimis, beveik kas trečiam jaunuoliui nuo 18 iki 24 metų gresia skurdas arba socialinė atskirtis, kurie pasireiškia įvairiais būdais, pavyzdžiui, švietimo, užimtumo ir mokymo galimybių trūkumu, ribotu dalyvavimu visuomeniniame bei pilietiniame gyvenime, diskriminacija ir išankstiniu nusistatymu ar izoliacijos ir atskirties jausmu.

Reaguojant į šią problemą, Unique Projects“ asociacija 2024 m. sausio 23-30 dienomis, Kaune įgyvendino jaunimo darbuotojų mokymų projektą In Motion for Inclusion, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos, Erasmus+ programos. Projektu buvo siekiama suteikti asmenims, dirbantiems su jaunimu, įgūdžių, priemonių ir mąstysenos, reikalingos jaunų žmonių socialinei įtraukčiai skatinti.

Jaunimo darbuotojų vaidmuo mažinant socialinę atskirtįJaunimo darbuotojų įgalinimas įtraukti jaunimą iš nepalankios padėties yra labai svarbus. Jie gali užmegzti tvirtus santykius su jaunais žmonėmis, suteikdami jiems saugią erdvę atvirai reikštis. Be to, jaunimo darbuotojai sujungia jaunuolius su reikalingais resursais ir pagalba, kovojant su iššūkiais. Jie taip pat aktyviai kovoja su diskriminacija ir kuria įtraukesnes bendruomenes, suteikia reikalingą paskatą ir palaikymą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Be šių esminių funkcijų, jaunimo darbuotojai dažnai yra vieninteliai suaugusieji, kurie tiki jaunais žmonėmis, turinčiais mažiau galimybių, ir jų potencialu.

Neformalaus ugdymo metodai socialinės įtraukties kontekste

Jaunimo darbuotojų mokymų dalyviai iš Turkijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos šiame projekte didino žinias apie socialinę įtrauktį, jos formas ir svarbą, taip pat darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu niuansus. Erasmus+ programos projektuose skatinamas visą gyvenimą trunkantis žmonių tobulėjimas, todėl mobilumo veiklos buvo paremtos neformaliuoju ugdymu. Neformalusis ugdymas yra naudingas dėl daugybės priežasčių – ši ugdymo forma yra lanksti, leidžia mokytis įvairiapusėmis ir įdomiomis priemonėmis, skatina kritinį mąstymą, aktyvų dalyvavimą, gerina problemų sprendimo įgūdžius bei socialinį bendravimą ir pasitikėjimą savimi. Dėl šių priežasčių mobilumo metu buvo naudojami įvairūs metodai: diskusijos, grupinis darbas, vaidmenų žaidimai bei kiti praktiniai užsiėmimai, kurie prisidėjo prie socialinės įtraukties mokymosi ir dalyvių asmeninio tobulėjimo.

Dalyvių akiratį praplėtė ir Tolerancijos centro atstovas – Artiomas Šabajevas     . Jis pasidalino apie tai, kaip veikia mūsų smegenys susidūrus su naujomis, nepažįstamomis situacijomis. Šis lektorius taip pat kartu su dalyviais aptarė, kaip galima spręsti empatijos bei įtraukties trūkumo problemą taip, kad ji nesukeltų gynybinės reakcijos ir toliau skatintų produktyvų dialogą.

Projekto unikalumas„In Motion for Inclusion“ projektas išsiskiria įvairiais aspektais. Visų pirma, jis pabrėžia transformuojančią darbo su jaunimu galią, akcentuodamas jaunimo darbuotojų vaidmenį kuriant pasitikėjimą, suteikiant jauniems žmonėms išteklius ir ginant jų poreikius. Be to, projektas siekia sukurti „bangos efektą“, įkvėpdamas kurti įtraukesnę visuomenę, kurioje kiekvienas jaunas žmogus, nepriklausomai nuo jo kilmės ar padėties, turėtų galimybę klestėti. Galiausiai, projektas prisideda prie ES Įtraukties ir įvairovės strategijos, stiprindamas solidarumo ir pripažinimo svarbą.

„In Motion for Inclusion“ – ne tik projektas, bet ir judėjimas į ateitį, kurioje nei vienas jaunas žmogus nebus paliktas nuošalyje. Jei norite prisidėti prie geresnės ateities kūrimo, kviečiame jungtis prie „Unique Projects“ asociacijos projektų, nepriklausomai nuo jūsų amžiaus ar patirties.

Atsiliepimai