Fotografijų paroda Yourope - Unique Projects

Fotografijų paroda Yourope

🍃 2019 metais mūsų asociacija kartu su kitomis partnerėmis šalimis prisijungė prie Europa Piliečiams programos finansuojamo projekto „15-osios ES išsiplėtimo metinės“ (angl. „15th Anniversary of EU Enlargement“). Šis projektas siekia atkreipti visuomenės dėmesį į svarbų įvykį – 2004-aisiais metais įvykusį Europos Sąjungos išsiplėtimą, kai prie Sąjungos prisijungė itin daug valstybių, tame tarpe ir Lietuva. Šis įvykis savotiškai paveikė prisijungusias šalis ir turėjo nemažai įtakos vietinių žmonių gyvenimui bei darbui.

🍃 Rugpjūčio 3-24 dienomis, 2021 m. Kaune vyko projekto 15 EAU fotografijų paroda Yourope.

🍃 Parodą atidarė ,,Unique Projects’’ atstovė Algė Martinkienė, kuri papasakojo apie 15 EAU projektą ir jo svarbą, supažindino su parodos idėja, pristatė eksponuojamas nuotraukas, išskyrė konkurso nugalėtojų fotografijas. Vėliau parodos lankytojai savarankiškai buvo kviečiami apžiūrėti fotografijas, įsijausti į fotografo emocijas ir suprasti pagrindinę nuotraukos mintį.

🍃 Fotografijų konkursas „Yourope“ sulaukė nemažo vietinių gyventojų susidomėjimo. Per trumpą laikotarpį parodą aplankė daugiau kaip 200 žmonių. Buvo pasiektas projekto tikslas – atkreipti gyventojų dėmesį į svarbų įvykį bei susimastyti apie gyvenimą prieš įstojant ir po įstojimo į Europos Sąjungą. Tikimasi, kad fotografijos nusiuntė svarbią žinią bei priartino daugiau žmonių prie projekto. Toliau paroda bus tęsiama ir kitose projekte dalyvaujančiose šalyse.

//

🍃 Our association, together with other partnership countries, joined the project „15th Anniversary of EU Enlargement” funded by the Europe for Citizens Program in 2019. This project seeks to draw the public’s attention to an important event – the enlargement of the European Union in 2004, when a large number of countries, including Lithuania, have joined the Union. This event had a kind of impact on the acceding countries and had a significant impact on the lives and work of local people.

🍃 Photography exhibition “Yourope” took place in Kaunas, August 3-24, 2021.

🍃 The exhibition was opened by representative of ‘’Unique Projects’’, Algė Martinkienė, who told about 15 EAU projects and their importance, introduced the idea of the exhibition, presented the exhibited photos, and highlighted the winners photographs of the competition. Later, visitors to the exhibition were invited to view the photographs, empathize with the photographer’s emotions and understand the main idea of the photographs.

🍃 In a short period of time, this exhibition was visited by more than 200 people. The aim of the project was to draw the attention of people to the important event and to think about life before and after joining the European Union. We hope that the photographs sent an important message and brought more people closer to the project. The exhibition will continue in other countries participating in this project.

Atsiliepimai