Fotografijų konkursas ,,NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe“ - Unique Projects

Fotografijų konkursas ,,NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe“

2020-aisiais metais sukurtas projektas skirtas paminėti ir informuoti apie svarbų istorinį įvykį – 2000-ųjų ES Pagrindinių teisių Chartijos patvirtinimą, kuri kaip tik šventė 20-ies metų sukaktį. Įprasta savo teises laikyti savaime suprantamu dalyku, o apie ES Pagrindinių teisių Chartiją taip pat nekalbame kasdien, tuo tarpu, tai itin svarbus dokumentas, apibrėžiantis tai, kokiomis vertybėmis vadovaujamės visuomenėje. Mūsų projekto tikslas yra didinti visuomenės narių sąmoningumą apie jų turimas pagrindines teises ir jų svarbą. Suprasti, kokią nuostabią duotybę turi kiekvienas visuomenės narys.

KĄ REIKIA PADARYTI?

Fotografijos konkurse įvairaus amžiaus žmonių prašome atsakyti į klausimą „Žmogaus teisės pagal ES pagrindinių teisių Chartiją“ per fotografijas.

Fotografijose gali būti pavaizduotas paminklas, kelias, gamtos ar miesto kraštovaizdis, asmenys ir kt. – visa, kas parodo, kaip juntamos žmogaus teisės pagal ES pagrindinių teisių Chartiją.

Siunčiamų į konkursą nuotraukų visos autorinės teisės turi priklausyti ją siunčiančiam asmeniui ir negali būti trečiųjų šalių nuosavybės teisių objektas.*

Nuotraukose negali būti skatinama neapykanta, diskriminacija ar smurtas.**

Su siunčiamomis nuotraukomis kartu yra laikomasi BDAR.***

Siunčiant nuotrauką svarbu nurodyti, kokį konkretų Chartijos straipsnį / teisę nuotrauka atspindi (pavyzdžiui: teisė gyventi, teisė pasirinkti savo profesiją, teisė sukurti šeimą, teisė įgyti išsilavinimą). ES pagrindinių teisių Chartijos straipsniai:

 1. Teisė į asmens neliečiamybę – apima medicininį sutikimą ir tam tikrų genetinių praktikų draudimą.
 2. Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimas.
 3. Vergijos ir priverstinio darbo draudimas.

Laisvės

 1. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui.
 2. Asmens duomenų apsauga.
 3. Minties, sąžinės ir religijos laisvė.
 4. Susirinkimų ir asociacijų laisvė, įskaitant teisę stoti į profesines sąjungas.
 5. Teisė į prieglobstį.
 6. Apsauga išsiuntimo ar ekstradicijos atveju – tai apima ir draudimą asmenį išsiųsti į šalį, kurioje jam gresia kankinimas

Lygybė

 1. Lygybė prieš įstatymą.
 2. Vaiko teisės.
 3. Neįgaliųjų integracija.

Solidarumas

 1. Darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje.
 2. Kolektyvinių derybų ir veiksmų teisė.
 3. Teisė naudotis įdarbinimo paslaugomis.
 4. Apsauga nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju.
 5. Sąžiningos ir teisingos darbo sąlygos.
 6. Vaikų darbo draudimas ir jaunuolių apsauga darbe.
 7. Šeima ir profesinis gyvenimas – tai apima nėščių darbuotojų ir tėvų apsaugą motinystės ar vaiko priežiūros atostogose.
 8. Socialinė apsauga ir socialinė parama.
 9. Sveikatos priežiūra.
 10. Galimybė naudotis visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis – tai papildoma pagalba nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms.
 11. Vartotojų apsauga.

Piliečių teisės

 1. Teisė balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento rinkimuose.
 2. Teisė balsuoti ir būti kandidatu savivaldos rinkimuose.
 3. Teisė į gerą administravimą – tai apima teisę pasisakyti priimant bet kokį sprendimą, kuris turėtų neigiamą poveikį jums, teisę susipažinti su savo byla.
 4. Teisė susipažinti su dokumentais – tai reiškia bet kurios ES institucijos turimus dokumentus apie Jus.
 5. Ombudsmenas – bet kuris asmuo ar įmonė ES gali perduoti netinkamo administravimo atvejus Europos ombudsmenui.
 6. Teisė pateikti peticiją.
 7. Judėjimo ir gyvenamosios vietos pasirinkimo laisvė.
 8. Diplomatinė ir konsulinė apsauga.

Teisingumas

 1. Teisė į veiksmingą teisių gynimo priemonę ir teisingą bylos nagrinėjimą.
 2. Nusikalstamų veiklų ir bausmių teisėtumo ir proporcingumo principai.
 3. Teisė nebūti du kartus teisiamam ar nubaustam baudžiamajame procese už tą patį nusikaltimą.

KOKS PRIZAS LAUKIA LAIMĖTOJO?

2 bilietai į bet kurį Forum cinemas kino teatrą ir firminis Unique Projects puodelis.

KONKURSO TRUKMĖ: iki š. m. liepos 20 d. 16:00.

NUOTRAUKŲ PATEIKIMAS EL. PAŠTU: info@uniqueprojects.eu

 

* Konkurso dalyvis turi būti vienintelis nuotraukų savininkas ir autorius. Fotografijos nepažeidžia trečiųjų asmenų ar subjektų autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, taip pat nepažeidžia jokių asmenų privatumo ar viešumo teisių ar sutarčių teisių. Juose nėra trečiosioms šalims priklausančių prekių ženklų, trečiosioms šalims priklausančios autorių teisių saugomos medžiagos, vardų, panašumų ar kitų įžymybių bei kitų viešų veikėjų, gyvų ar mirusių, tapatybės, ar vaizdų, kuriuos dalyvis įsigijo ar kitaip užtikrino teises į atvaizdą.

**Fotokonkurso organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti ir nepriimti nuotraukos, kuri neatitinka reikalavimų, kursto neapykantą, diskriminaciją ar smurtą.

*** Dalyviai turi visų nuotraukose pavaizduotų asmenų sutikimą (jei nuotraukose vaizduojami žmonės), kad jas galėtų naudoti asociacija „Unique Projects“ ar kitos Europos institucijos visais tikslais, susijusiais su konkursu ar skirtiems skatinti Europos Sąjungos veiklas.

Dalyvis įgalioja asociaciją „Unique Projects“ ir bet kurią ES instituciją skelbti nuotraukas savo svetainėje ir socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“, „Flickr“, „Instagram“, „Pinterest“ ir „YouTube“) šio konkurso kontekste. Taip pat galioja atitinkamų socialinių tinklų platformų sąlygos.

Atsiliepimai