Europos atminimo projektas „NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe“ - Unique Projects

Europos atminimo projektas „NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe“

Žengiame dar vieną žingsnį į priekį!

Vasaros pabaigoje mėnesį gavome rezultatus, kad pirmasis mūsų projektas teiktas pagal Europa piliečiams programą Europos atminimo paprogramę „NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe“ buvo patvirtintas ir gavo finansavimą. Tai didelė šventė mūsų organizacijai ir naujos patirtys laukiančios 2021-aisiais metais.

2020-aisiais metais sukurtas projektas skirtas paminėti ir informuoti apie svarbų istorinį įvykį – 2000-ųjų ES Pagrindinių teisių Chartijos patvirtinimą, kuri kaip tik šventė 20-ies metų sukaktį. Įprasta savo teises laikyti savaime suprantamu dalyku, o apie ES Pagrindinių teisių Chartiją taip pat nekalbame kasdien, tuo tarpu, tai itin svarbus dokumentas, apibrėžiantis tai, kokiomis vertybėmis vadovaujamės visuomenėje. Mūsų projekto tikslas yra didinti visuomenės narių sąmoningumą apie jų turimas pagrindines teises ir jų svarbą. Suprasti, kokią nuostabią duotybę turi kiekvienas visuomenės narys.

Esame labai dėkingi savo partneriams Consiglio Italiano Del Movimento Europeo (Italija) ir Socialas Inovacijas Centrs (Latvija) su kuriais kartu kūrėme ir rengėme projekto paraišką ir be kurių indėlio visa tai būtų neįmanoma.

Pilną interviu apie projektą ir daugiau informacijos galite rasti Europa piliečiams biuro Lietuvoje tinklalapyje čia.

Projekto eigoje mūsų laukia trys tarptautiniai susitikimai – renginiai, į kuriuos kviesime prisijungti ir jus! Sekite mūsų naujienas www.uniqueprojects.eu bei Facebook.

Atsiliepimai