D.U.K. - Unique Projects

D.U.K.

Asociacija „Unique Projects“ organizuoja įvairius renginius, mokymus, ugdomąsias veiklas ir projektus. Tai apima vietines iniciatyvas ir renginius Lietuvoje. Taip pat įgyvendiname jaunimo mainų ir mokymų projektus pagal Erasmus+ programą bei veiklas pagal kitas projektines programas Lietuvoje.

Taip pat dalyvaujame tarptautiniuose Erasmus+ ir kitų programų projektuose kaip partneriai. „Unique Projects“ neorganizuoja užsienyje vykstančių projektų, į kuriuos išvyksta dalyviai, o veikia juose kaip organizacija partnerė.

Informaciją apie artėjančius renginius bei veiklas galite gauti keliais būdais:

– mūsų puslapio Tinklaraštyje, Naujienų skiltyje;

– apie naujienas ir artėjančius renginius skelbiame savo Facebook paskyroje: www.facebook.com/uniqueprojectseu;

– užsisakius naujienlaiškį „Gauk informaciją apie mūsų renginius ir Erasmus+ projektus!“ arba „Palik kontaktus“;

Apie tarptautinius projektus informaciją ir registraciją galite rasti mūsų tinklalapyje skiltyje „Projektai“.

Kiekvienas jaunas žmogus gali tapti mūsų organizacijos nariu ir prisidėti prie naujų idėjų kūrimo, planavimo ir įgyvendinimo bei galimybių jauniems žmonėms didinimo. Galite su mumis susisiekti per Facebook (www.facebook.com/uniqueprojectseu) arba parašyti mums el.paštu info@uniqueprojects.eu ir mes suteiksime Jums daugiau informacijos.

„Unique Projects“ nariai gaus naujienas apie projektus, renginius ir kitas organizuojamas veiklas, galės prisidėti prie asociacijos vykdomų veiklų ir jų organizavimo. 

Narystei organizacijoje taikomas 70 eur metinis narystės mokestis. Narystės mokestis renkamas organizacijos veikloms, renginiams bei kitoms iniciatyvoms organizuoti ir vykdyti. Taip pat organizacijos, administracinėms bei tinklalapio išlaikymo išlaidoms padengti.

Nebijokite mums parašyti, viskas yra įmanoma, kiekvienas narys yra svarbus ir vertingas.

Pagal asociacijos „Unique Projects“ įstatus, organizacijos nariu gali tapti bet kuris fizinis asmuo nuo 13 iki 29 metų.

„Erasmus+“ – tai 2021 – 2027 m. (ankstesnis programos laikotarpis 2014 – 2020 m.) ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.

Jaunimo mainai – tai jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai, kurių metu nagrinėjama pasirinkta aktuali tema (pavyzdžiui, jaunų žmonių nedarbas, sveika gyvensena, Europos pilietiškumas, verslumas ir kitos jauniems žmonėms aktualios temos), taikant neformaliojo ugdymo metodus mokomasi vieni iš kitų, atrandami kultūrų panašumai ir skirtumai.

Mainų metu tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt.

Jaunimo mainuose jauni žmonės įtraukiami į veiklas viso projekto metu, t.y. jaunas žmogus dalyvauja ne vien jaunimo mainų įgyvendinime (mobilume), bet ir pasiruošimo, rezultatų sklaidos ir įvertinimo stadijose, aktyviai prisideda įgyvendinant išsikeltus tikslus.

Jaunimo mainai vykdomi remiantis neformaliojo ugdymo principais. Jaunimo mainuose gali būti viena kita teorinė paskaita, susitikimas su savo srities profesionalais, bet mainų metu nėra ištisai vedami formalūs mokymai, paskaitos ar pamokos.

Jaunimo darbuotojų mobilumo projektuose gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys, tačiau jų amžiaus cenzas neribojamas 18+. 

Šie projektai taip pat vyksta neformaliojo ugdymo metodais, tačiau dienos veiklų programa apima intensyvesnį grafiką, susijusį su projekto tematika, juose gali būti daugiau teorinių paskaitų. 

Programa „Erasmus+“ gali naudotis daugybė asmenų ir organizacijų. Tinkamumo kriterijai skiriasi priklausomai nuo veiksmo ir šalies.

Pavyzdžiui, jaunimo veiksmo projektuose gali dalyvauti studentai, moksleiviai, niekur nesimokantys ar nedirbantys, jaunimo darbuotojai, mokytojai, savanoriai, organizacijų nariai ir kt.

Individualūs asmenys gali pasinaudoti daugeliu pagal programą „Erasmus+“ finansuojamų galimybių, nors dauguma jų dėl to turės kreiptis į programoje dalyvaujančią organizaciją (t.y. mūsų siūlomų projektų atveju, kreipiatės į mus – „Unique Projects“). 

Dalyvių amžius ir profilis „Erasmus+“ projektuose priklauso nuo projekto veiksmo ir vykdomo projekto tipo.

Jaunimo srities jaunimo mainų projektuose gali dalyvauti asmenys nuo 13 iki 30 metų. Vis dėlto, amžiaus limitas gali būti apribotas projektą rengiančios organizacijos (pvz.: dėl projekto temos aktualumo specifinei jaunuolių amžiaus grupei). Jaunimo mainuose visada dalyvauja bent 1 grupės lyderis, kuriam yra daugiau nei 18 metų (grupės lyderio amžius neribojamas).

Jaunimo srities jaunimo darbuotojų mobilumo projektuose gali dalyvauti asmenys, susiduriantys su jaunimo darbu (jaunimo organizacijų nariai, mokytojai, dėstytojai, savanoriai), kuriems yra daugiau nei 18 metų.

Projektą rengianti organizacija gali surengti ir išankstinio planavimo vizito susitikimą, kuris yra skirtas susitikti visų dalyvaujančių šalių atstovams prieš projektą (dažniausiai tai būna ~1 mėn. iki projekto pradžios ir trunka 1-3 dienas). Šis susitikimas skirtas susipažinti visų šalių atstovams (po 1-2 žmones iš kiekvienos dalyvaujančios šalies), pabendrauti apsitariant būsimo projekto veiklas, dalyvių pasiruošimą, gyvai apžiūrėti būsimo projekto vietą.

Bendra jaunimo srities projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai. Atkreipiame dėmesį, kad visą šį bendrą projekto laikotarpį siekiama jaunų žmonių įsitraukimo (ne vien sudalyvavimo pagrindinėje mobilumo veikloje).

Jaunimo mainų mobilumas (jaunų žmonių susitikimas) gali trukti 5–21 dieną, neįskaitant kelionės laiko. Dažniausiai trunka 7 – 10 dienų.

Jaunimo darbuotojų mobilumas gali trukti 2 dienas – 2 mėnesius, neįskaitant kelionės laiko. Dažniausiai trunka 5 – 10 dienų.

Jaunimo srityje Erasmus+“ programa dengia dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir veiklų įgyvendinimo išlaidas. Kelionės išlaidos yra kompensuojamos iki tam tikros ribos, priklausomai nuo dalyvio kelionės atstumo iki veiklos vietos.

Priimančioji organizacija, iš anksto informavusi dalyvius ir partnerius, gali rinkti dalyvio mokestį projekto kokybei gerinti.

Galbūt. Pagal Erasmus+ programos (jaunimo srities) taisykles, mūsų organizacija Lietuvoje į projektus gali siųsti lietuvius dalyvius arba asmenis, gyvenančius Lietuvoje. Taigi, jeigu esate užsienietis, gyvenantis Lietuvoje, tokia galimybė yra, nors kiekvienu atveju reikėtų pasitikslinti individualiai. Jei esate užsienietis, gyvenantis užsienyje, per mūsų organizaciją į projektą užsienyje vykti negalėtumėte – tokiu atveju turėtumėte kreiptis į tokio paties profilio organizaciją savo šalyje.

Taip pat, galite laisvai dalyvauti mūsų organizacijos rengiamose veiklose, nesusijusiose su Erasmus+ programa Lietuvoje.

Taip. Vis dėlto, turėkite omenyje, kad tokiu atveju, jei keliausite iš kitos šalies, Jūsų kelionės išlaidos gali būti nekompensuojamos Erasmus+ programos. Tam, kad gautumėte finansavimą už kelionę, turite vykti į projektą iš tos pačios šalies, kurioje yra siunčiančioji organizacija („Unique Projects“).

Užpildykite registracijos formą, nuėję į paskelbtą projektą mūsų tinklalapyje ir paspaudę „Dalyvauti projekte“. Svarbiausias klausimas anketoje yra „Kodėl būtent Jūs turėtumėte dalyvauti šiame projekte?“ – čia parodykite savo norą ir motyvaciją. Dviejų savaičių laikotarpyje gausite atsakymą, ar patekote, ar ne. Jei nepatekote, nenuleiskite rankų ir bandykite dar kartą. Šie projektai yra galimybė, kurios nevalia praleisti!

Norint dalyvauti projekte nebūtina būti organizacijos nariu, bet visada galite juo tapti,  jei norite iš arčiau susipažinti su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei neribotai dalyvauti kitose „Unique Projects“ veiklose (plačiau apie tai klausime „Kaip tapti „Unique Projects“ nariu?“). 

Tai yra puiki galimybė susipažinti su kitomis kultūromis ir susirasti naujų draugų iš visos Europos. Praplėsti pasaulėžiūrą, auginti savo asmenybę, įgyti naujų žinių, patobulinti anglų kalbos ar kitų užsienio kalbų įgūdžius bei padidinti savo įsidarbinimo galimybes!

Mobilumo projektas susidaro ne vien iš paties mobilumo (jaunimo mainų, jaunimo darbuotojų mobilumo). Pats projekto įgyvendinimas, kelionė, yra labai smagi ir įdomi, bet nepamirškite, kad siekiant, jog projektas būtų kokybiškas, kiekvienas dalyvis turi atsakingai jam pasiruošti (o vėliau, po mobilumo, projektą viešinti ir dalintis savo žiniomis).

Kiekviename projekte yra panašių pasiruošimo veiklų – tai pasiruošimas tarpkultūriniam vakarui, kurio metu kiekviena šalis pristato savo tradicijas, patiekalus, kultūrines įdomybes, ruošiami šokiai, veiklos, klausimynai ar kt. Taip pat pristatymai, susiję su projekto tematika (pvz.: apie sveikatos, nedarbo, užterštumo ir kt. situacijas savo arba kitoje šalyje). Tokiu atveju dalyviai ieško informacijos, domisi, ruošia, kaip pristatys surinktą informaciją kitiems dalyviams.

Siekiama, kad dalyviai kuo labiau įsitrauktų į projekto įgyvendinimą, taip pat ir vestų dalį projekto veiklų – tai gali būti tiek komandos formavimo ar apšilimo žaidimai, tiek sudėtingesnės veiklos, diskusijų vedimas. Žinoma, šios pasiruošimo veiklos būna skirtingos priklausomai nuo projekto, į kurį vyksite. Detalią informaciją apie veiklas ir reikalingą pasiruošimą iš anksto pateikia projekto organizatoriai, „Unique Projects“ taip pat perduoda šią informaciją, konsultuoja, skatina ir padeda dalyviams pasiruošti, pateikia pavyzdžių, rekomendacijų.

Patys dalyviai turėtų rodyti iniciatyvą ruošdamiesi veiklos, domėtis ir peržiūrėti jiems siunčiamą informaciją, atsakingai įsitraukti į pasiruošimą veikloms ir jokiu būdu nepalikti pasiruošimo paskutinei dienai prieš mobilumą ar net mobilumo metu.

Pasiruošimo etapas yra toks pat svarbus kaip ir mobilumas, į kurį vyksite, ir trunka ilgiau nei pats mobilumas. Kuo atsakingiau ir kokybiškiau projekto temai ir veikloms pasiruoš kiekvienas dalyvis, tuo kokybiškesnis bus projektas – projekto sėkmė yra bendras visų projekte dalyvaujančių asmenų rezultatas.

Kai kuriais atvejais, projektą rengianti organizacija pasirūpina visų dalyvių paėmimu nuo atvykimo iki projekto apgyvendinimo vietos. 

Kitais atvejais, dalyviui tenka vykti pačiam, tačiau mes visuomet suteikiame visą konkrečią reikalingą informaciją, kaip tai padaryti. 

Tikrai ne visi projektai 100% pateisina dalyvių lūkesčius. Tai priklauso tiek nuo dalyvių lūkesčių, tiek nuo projektus rengiančių organizacijų. Projektų organizatoriai, šalys ir kultūros yra skirtingi. Deja, „Unique Projects“ negali užtikrinti, kad projektas, kuriame dalyvausite, išpildys visus Jūsų norus.  

Situacijos, kuriose turite nedelsiant informuoti mūsų organizaciją:

– programa ar projekto veiklos iš viso nevyksta arba kardinaliai neatitinka pateikto veiklų tvarkaraščio;

– esate verčiami atlikti nepriimtinus darbus, kurie nėra susiję su programa;

– Jums nėra suteikiamas maitinimas arba esate verčiami pirkti maistą iš savo lėšų;

– patiriate nepagarbų elgesį ar patyčias iš kitų projekto dalyvių ar organizatorių ar pan.


Nepamirškite rūpintis savimi ir savo pačių saugumu kelionės į projektą ir projekto metu. Jei tai Jaunimo mainai, Jumis papildomai rūpinsis grupės lyderis. Vagystės atveju, jei tai įvyko projekto veiklų vietoje, reikalinga kreiptis į projekto organizatorius (priimančiąją organizaciją, pas kurią būsite nuvykę, ne į „Unique Projects“). Atvejais, kurie įvyko už projekto veiklų ribų, esate atsakingas Jūs pats. 

Įprasti nepatogumai, dėl kurių nevertėtų skųstis: 

– apgyvendinimo vieta yra toli nuo miesto centro;

– panikuoti, kaip nuvykti iki konkrečios projekto vietos;

– maistas nebūna visada skanus;

– vidutinio dydžio kambarys 4-8 asmenims (dviaukštės lovos);

– jei esate patyręs projekto temos klausimu, projekto metu galite neišgirsti kažko naujo. Tai nereiškia, kad projektas nekokybiškas, bet projekto kokybė gali išaugti, jei patys pasidalinsite ir apsikeisite savo turimomis žiniomis su kitais dalyviais, jei patys kažką duosite šiam projektui. Todėl tai ir vadinama „mainais“. O mokydami kitus, mokotės pats ir galite atrasti netikėtų dalykų.


Kiekvienas dalyvis, vykstantis į projektą, turi turėti sveikatos draudimą.

Pirmiausia, nepamirškite projekto organizatoriams išsiųsti visų savo kelionės bilietų, kad jie galėtų tinkamai apskaičiuoti ir kompensuoti Jūsų kelionės išlaidas. Elektroninius bilietus galite siųsti el.paštu, bet atgalinių bilietų, įlaipinimo kortelių originalus BŪTINA išsiųsti paprastu / registruotu paštu.

Dažniausiai projekto veiklų metu yra aptariama, kaip grįžus namo po projekto jis bus viešinamas. Tai gali apimti socialiniuose tinkluose, tinklapiuose (tiek asmeniniuose, tiek organizacijos, universiteto / mokyklos ir pan.) pasidalinamą informaciją apie projektą, sužinotus naujus dalykus. Gali būti organizuojami renginiai, mokymai, kūrybinės dirbtuvės, gyvi susitikimai, susiję su įvykusio projekto tematika ir informacija apie tai. Nepamirškite, kad pats projektas trunka daug ilgiau nei vien mobilumas, tad tai, ką atliksite po mobilumo, projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos metu, yra vienodai svarbu kaip pats mobilumas, kuriame sudalyvavote.

Kiekvienos kelionės / išvykos į užsienį metu yra itin rekomenduojama įsigyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimą galima įsigyti kurioje nors draudimo įmonėje, arba nueiti į ligonių kasas ir išsiimti Europinio sveikatos draudimo kortelę. Ją padaro iš karto vietoje. Europinio sveikatos draudimo kortelė yra NEMOKAMA ir galioje visoje ES (plius Norvegija, Šveicarija, Islandija, Lichtenšteinas) ilgą laiką. 

Grupės lyderis – tai žmogus, daugiausia padedantis palaikyti komunikaciją su grupe projekto metu.

Apžvelgsime projekto dalis ir įvardinsime grupės lyderio vaidmenį kiekvienoje iš jų: 

Pasiruošimas mainams:  šiame projekte dalyviai dalyviai ruošiasi projekto veikloms, rengia pristatymus, atlieka informacijos analizę, pasiruošia vesti kokį žaidimą ar diskusiją.  Mūsų organizacijos atstovai perduoda konkretesnę informaciją, pateiks gaires, padės pasiruošti, duos minčių ir pavyzdžių, o grupės lyderis, kaip žmogus, komunikuojantis grupės viduje, padeda užtikrinti, kad veikloms būtų pasiruošta – pasiteirauja žodžiu, primena apie užduotis (vis dėlto, pabrėžiame, kad už pasiruošimą projekto veikloms atsakingi visi dalyviai, tai nėra vieno lyderio pareiga).

Vykimo į mainus metu: Grupės lyderis vyksta kartu su projekto grupe (dažnai visi keliauja kartu į būsimą projektą). Tuomet lyderis padeda susigaudyti dalyviams kelionės metu (pvz.: rasti įlaipinimo vartus oro uoste) bei informuoja mus arba projekto organizatorius, jei būna kokių pokyčių (pvz.: vėluojantis lėktuvas, ir kad dėl to vėliau atvyksite į projektą).

Mainų metu: projekto vedėjai į lyderį kreipiasi, kai nori perduoti kokią nors informaciją grupei (pvz.: pasikeitė veiklos / pietų laikas). Informacija pasakoma lyderiui, o lyderis iškomunikuoja grupei. Arba, kai norima gauti kokios nors informacijos iš grupės (pvz.: refleksijų metu projekto vedėjas gali paprašyti paklausti dalyvių, kaip jie jaučiasi, nes grupės lyderiu dalyviai labiau pasitiki ir atviriau išsako savo mintis). Jei iškyla kokių nesklandumų ir nepavyksta tiesiogiai sukontaktuoti su kuriuo nors dalyviu (pvz.: sugedo dalyvio telefonas ir šeimos nariai nebegali prisiskambinti), tuomet kreipiamasi į grupės lyderį ir prašoma pagalbos sukomunikuojant.

Po mainų: grupės lyderis po projekto gauna nuorodą į savo elektroninio pašto dėžutę, kur turi užpildyti anketą apie įvykusį projektą (anketą užpildyti truksite apie 5 – 10 minučių). Taip pat, kaip ir kiti dalyviai, vykdo projektų rezultatų sklaidos ir viešinimo veiklas – dalinasi savo žiniomis ir patirtimis su kitais jaunais žmonėmis savo aplinkoje, ugdymo įstaigoje ar darbovietėje. Primena apie šias veiklas ir jų svarbą kitiems nacionalinės grupės dalyviams.