Jaunimo organizacija „Unique Projetcs“ kartu su mumis dalijasi ispūdžiais apie naujausią savo projektą „Economics do not bite“. Tarptautinis projektas vyko lapkričio 23-30 dienomis, viešbutyje „Nakties magija“, Kauno mieste. Renginyje dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Italijos, Turkijos ir Čekijos. Šiuo projektu siekta supažindinti jaunus žmones su ekonomikos principais ir parodyti, kad kiekvienam piliečiui yra pravartu turėti žinių šioje sferoje.
Organizatorių nuomone, visuomenė, o ypač jauni žmonės, nors ir yra linkę domėtis ekonomine situacija, bet nemoka teisingai jos interpretuoti. Žinių trūkumas dažnai daro įtaką žmonių pilietiškumui ir kartais paskatina neigiamus sprendimus, kaip, pavyzdžiui, emigracija ar nuolatiniai skundai, kaip blogai gyvename. Šio mainų programos projekto pagrindinis tikslas buvo skatinti jaunus žmonmės aktyviau domėtis savo šalies ekonomika bei suteikti jiems pagrindinių žinių, padėsiančių teisingai suprasti ne tik gimtosios šalies ekonominę padėtį, bet ir išmokti palyginti ekonominę sistemą įvairiose Europos šalyse.
Skirtingų kultūrų atstovai turėjo progą susipažinti vieni su kitais ir iš arčiau pasigilinti kitas kultūras bei tradicijas. Paskaitų metu dalyviams buvo suteikta teorinių žinių apie pagrindinius ekonomikos rodiklius ir pateikta reikalingos informacijos, padėsiančios tapti dinamišku ir pilietišku visuomenės veikėju. Jau prieš projektą jaunuoliai buvo skatinami pasidomėti savo šalių ekonomine situacija bei paanalizuoti pagrindinius ekonominius rodiklius. Jaunuoliai į projektą atvyko pasiruošę trumpas prezentacijas apie gimtąją šalį ir jos ekonominę padėtį. Jie taip pat turėjo pristatyti jų informaciją remiančius straipsnius. Organizatoriai taip siekė, jog visi dalyviai išmoktų objektyviai vertinti ir suprasti savo šalies būseną, įsigilinti į jos problemas. Atvejų analizės bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai mokėsi spręsti atskirų šalių problemas, bei kurti galimų sprendimo būdų prototipus. Darbas mišriomis grupėmis atskleidė komandinio darbo svarbą bei padėjo kiekvienam dalyviui atrasti vis naujų įžvalgų ekonomikos srityje.
Projekto „Economics do not bite“ dalyviams buvo dėstomos pagrindinės ekonomikos teorijos, kurios padės jaunuoliams objektyviau vertinti vienokius ar kitokius tam tikrus politikų sprendimus, siekiant gerovės savo šaliai arba, priešingai, pamatyti klaidas ir išdrįsti apie jas viešai diskutuoti. Vieną iš įvadinių paskaitų vedęs Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas doc. Dr. Vytautas Liesionis, remdamasis Adamo Smito „Tautų turto“ koncepsija, pristatė pagrindinius faktorius, lemiančius šalių ekonominę gerovę ir, vadinamąjį „Tautos turtą“, taip pat apžvelgė ekonominę situaciją kai kuriose Europos sąjungos šalyse, pateikdamas atliktus tyrimus pagal informaciją apie pagrindinius ekonominio vystymosi kriterijus – kainas, BVP tenkantį vienam asmeniui, emigracijos ir imigracijos lygius ir t.t.
Aštuonias dienas trukę mokymai, įvairūs žaidimai, komandinis bendradarbiavimas ir noras siekti žinių – taip atrodė projektas „Economics do not bite“. Organizacijos „Unique Projects“ atstovai džiaugiasi puikiais renginio rezultatais ir dėkoja Erasmus+ programai ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai Lietuvoje (JTBA), administruojančiai šios programos jaunimo sritį, viešbučiui „Nakties Magija“ ir visam jo kolektyvui, paskaitą „The Wealth of Nations“ (liet. „Tautų turtas“) vedusiam dėstytojui Vytautui Liesioniui bei visiems dalyviams ir jų šalių lyderiams.