Registracija - Unique Projects

Registracija

Information

Klausimai

Dalyvavimo sąlygos

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose sutarties bendrosios sąlygos

1. Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka
Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka pradedama taikyti, kai Dalyvis užpildo dalyvavimo projekte paraišką Asociacijos „Unique Projects“ tinklapyje. Su šia tvarka turi būti susipažinęs kiekvienas dalyvis, pateikęs paraišką per Asociacijos „Unique Projects” tinklapį dalyvauti projekte.

2. Dalyvio pareigos:
2.1. Dalyvis turi patvirtinti savo dalyvavimą projekto organizatoriams;
2.2. Pasikeitus aplinkybėms ir nebegalėdamas dalyvauti, dalyvis turi informuoti organizacijos atstovus per 48 h nuo patvirtinimo laiško gavimo;
2.3. Atsakingai pasiruošti projektui, dalyvauti visose projekto fazėse, pradedant pasiruošimu, įgyvendinimu ir rezultatų sklaida;
2.4. Dalyvauti mainuose / mokymuose, į kuriuos yra siunčiamas, veiklų metu neužsiimti kita, su renginiu nesusijusia, veikla.
2.5. Prieš perkant bilietus, jų kainą ir datas PRIVALOMA suderinti su Asociacijos atstovu. 
Dalyvis gali įsigyti bilietus TIK gavęs Asociacijos atstovo sutikimą pirkti bilietus.
2.6. nuvykus į projekto vietą pateikti organizatoriams visus su kelionės išlaidomis susijusius pirminių buhalterių dokumentų originalus: bilietus, įlaipinimo korteles, sąskaitą, vietos transporto bilietus ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą, jeigu buvo atliktas pavedimas ar mokėta banko kortele, čekį, kvitą, pinigų priėmimo-perdavimo aktą, jei atsiskaityta grynais pinigais).
2.7. Pagal galimybes inicijuoti rezultatų sklaidos veiklą, panaudojant tarptautiniame renginyje įgytas žinias ir užmegztus kontaktus.

3. „Unique Projects“ pareigos:
3.1. Suteikti Dalyviui reikiamą informaciją dėl kelionės ir pateikti optimaliausios kelionės variantų;
3.2. Užtikrinti, jog dalyviams po projekto būtų kompensuotos kelionės išlaidos pagal iš anksto su Asociacija suderintą bilietų kainą (ir tik pateikus visus kelionės metu patirtų išlaidų dokumentus projektą vykdančiai organizacijai). „Unique Projects“ negalės užtikrinti kelionės išlaidų kompensavimo, jei bilietai buvo įsigyti nesuderinus su Asociacija ir ne renginio datomis;
3.3. Suteikti informaciją apie šalį bei projektą ir padėti pasiruošti projekto veikloms;
3.4. Supažindinti dalyvį su kitais dalyvaujančios grupės nariais, atrinkti grupės lyderį, kuris kartu dalyvautų projekte ir, esant galimybei, keliautų kartu su grupe.
3.5. Tarpininkauti bendraujant su projekto organizatoriais;
3.6. Nelaimės atveju padėti spręsti problemas per trumpiausią įmanomą laiką;
3.7. Dalyvis yra kviečiamas konsultuotis su Asociacijos atstovu (el. paštu, telefonu, susitinkant, kitais kanalais) dėl projekto programos, tarptautinių aspektų, temos ir kitų dalykų, kurie leistų dalyviui jaustis saugiam ir pasiruošusiam dalyvauti projekte. Asociacijos atstovo kontaktai: email: info@uniqueprojects.eu, tel. nr.: +37061688177.

4. Kitos sąlygos:
4.1. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS. Nuvykęs į projekto vietą pateikia organizatoriams visus su kelionės išlaidomis susijusius pirminių buhalterių dokumentų originalus: bilietus, įlaipinimo korteles, sąskaitą, vietos transporto bilietus ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą, jei buvo atliktas pavedimas ar mokėta banko kortele, čekį, kvitą, pinigų priėmimo-perdavimo aktą, jei atsiskaityta grynais pinigais).
4.2. Elektroniniai bilietai gali būti siunčiami el.paštu arba jų kopijos pateikiamos vietoje projekto organizatoriams. Originalūs popieriniai bilietai paduodami organizatoriams gyvai arba siunčiami paštu. Finansiniai dokumentai turi būti suklijuoti/susegti tvarkingai, kad matytųsi mokėtina suma bei datos.
4.3. Asociacija „Unique Projects” negali būti laikoma atsakinga už nekompensuotas kelionės išlaidas, jei dalyvis neišsaugo, pameta, neišsiunčia ar nepateikia projekto organizatoriams reikalingų kelionės dokumentų arba po kelionės bilietų įsigijimo atsisako dalyvauti projekte.
4.5. Asociacija „Unique Projects” negali būti laikoma atsakinga už renginio metu Dalyvio patirtas traumas, sužalojimus, prarastą turtą, Dalyvio nusižengimus valstybės, kurioje vyksta projektas, įstatymams.
4.6. Dalyviui, atšaukus savo dalyvavimą ir / arba nepranešus apie savo nedalyvavimą projekte, kai iki renginio liko mažiau nei 72 h, dalyvis turi arba surasti vietoj jo renginyje dalyvausiantį asmenį arba padengti visus su jo nedalyvavimu susijusius „Unique Projects” nuostolius (jei tokių yra).