GESSI: GrEen Spaces for Social Inclusion - Unique Projects

GESSI: GrEen Spaces for Social Inclusion

Apžvalga

Šiuo projektu siekiama remti švietimo, mokymo ir jaunimo srityse dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą, siekiant diegti naujoves ir gerinti mokymo ir darbo su jaunimu kokybę visoje Europoje. Susidūrus su spaudimu kovoti su socialine atskirtimi, socialinė įtrauktis tapo vienu iš pagrindinių Europos politikos tikslų, ypač susijusių su užimtumu, mokymusi visą gyvenimą ir profesiniu orientavimu. Šiuo metu reikia novatoriškų praktikų, kurios sustiprintų darbo su jaunimu vaidmenį kuriant įtraukią, ekonomiškai klestinčią ir sveiką visuomenę, o jaunimui reikia saugių rekreacinių erdvių, kurios suteiktų jiems kontaktą su gamta ir kur jaunimas turėtų galimybę bendrauti tarpusavyje.

Pagrindinė informacija

Vieta:

Palermo, Italija

Dalyvaujančios šalys:

Italija, Lenkija, Turkija, Bulgarija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Lietuva

Data:

Birželio 1-9 dienomis

Amžius:

3 dalyviai (18+)

Finansavimas:

Didžioji dalis išlaidų dengiama ES, Erasmus+ programos. Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos iki 360 eur**

GESSI mokymosi vadovas, veikia kaip savotiška „ateities laboratorija“. Jame pateikiamos konkrečios neformalaus ugdymo priemonės, kurios gali padėti jaunimo darbuotojams ir jaunimui organizuoti veiklas padėsiančias įtraukti socialiai atskirtą jaunimą. Koks konkrečiau yra šis vadovas ir kaip jis galėtų prisidėti prie jaunimo įtraukties skatinimo? Dalyvauk mokymuose ir sužinok!

Jaunimo mokymai „GESSI: GrEen Spaces for Social Inclusion” vyks birželio 1 – 9 dienomis, Italijoje! 

Apie projektą išsamiau

Kas kviečiami dalyvauti?

– asmenys,  dirbantys su jaunimu arba planuojantys dirbti su jaunimu;

– asmenys, pasiruošę dalyvauti visose projekto veiklose;

– asmenys, bent vidutiniu lygiu mokantys anglų kalbą;

– projektų vadovai, bendruomenių lyderiai, pedagogai, fasilitatoriai, socialiniai darbuotojai, tarpkultūriniai tarpininkai, suinteresuoti tobulinti savo gebėjimus panaudoti miesto sodus kaip atskirtų grupių socialinės įtraukties priemonę.

KĄ REIKIA DARYTI, NORINT DALYVAUTI? Užpildyti anketą šiame puslapyje, žemiau paspaudus mygtuką „DALYVAUTI PROJEKTE“. Po kelių dienų nuo registracijos pabaigos sulauksite atsakymo, ar patekote. Jei ne, nenuleiskite rankų ir bandykite dar kartą, nes tai patirtis, kurios neverta praleisti! Registracija baigta.

*Esant dideliam aplikavusiųjų skaičiui, registracija gali baigtis anksčiau. Kilus klausimams ar neaiškumams (arba negavus atsakymo per 2 savaites nuo anketos užpildymo dėl sėkmingos ar nesėkmingos atrankos) rašykite: projektai@uniqueprojects.eu

*Už visus galimus pokyčius dėl šio projekto yra atsakinga projektą rengianti organizacija.

**Gavęs patvirtinimą, jog yra atrinktas, Asociacijos atstovas Dalyviui suteikia visą reikiamą informaciją dėl kelionės optimaliausių variantų į vyksiantį projektą, tačiau Dalyvis ir pats ieško kelionės bilietų į projekto vietą ir atgal į Lietuvą. Prieš perkant bilietus, jų kainą ir datas PRIVALOMA suderinti su Asociacijos atstovu.

Dalyvis gali įsigyti bilietus TIK gavęs Asociacijos atstovo sutikimą pirkti bilietus. Dalyvis turi pats įsigyti kelionės bilietus, tačiau nuvykęs į projekto vietą pateikia organizatoriams visus su kelionės išlaidomis susijusius pirminių buhalterių dokumentų originalus: bilietus, įlaipinimo korteles, sąskaitą, vietos transporto bilietus ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Tuomet Dalyviui yra grąžinama kelionės metu patirtų išlaidų suma pagal kompensuojamą išlaidų sumą. Apgyvendinimo, maitinimo bei kitas iš anksto nurodomas išlaidas padengia organizatoriai (plačiau skaityti: DUK) 

Projekto tikslai

  1. Sukurti įtraukesnę, tvaresnę ir klestinčią visuomenę, tobulinant jaunimo darbuotojų kompetencijas taikant švietimo metodus, susijusius su miesto sodais.
  2. Suteikti jaunimo darbuotojams ir bendruomenės nariams veiksmingas priemones, siekiant įtraukti marginalizuotą jaunimą į miesto sodų steigimą ir priežiūrą, kaip palankią dirvą socialinei įtraukčiai ir asmeniniam tobulėjimui;
  3. Stiprinti ES organizacijų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, taip prisidedant prie kokybiško darbo su jaunimu gebėjimų stiprinimo jų organizacijose.

Ką daryti norint dalyvauti projekte?

Užpildyti anketą šiame puslapyje, žemiau paspaudus mygtuką „DALYVAUTI PROJEKTE“. Po kelių dienų nuo registracijos pabaigos sulauksite atsakymo, ar patekote. Jei ne, nenuleiskite rankų ir bandykite dar kartą, nes tai patirtis, kurios neverta praleisti! Registracija baigta. *Esant dideliam aplikavusiųjų skaičiui, registracija gali baigtis anksčiau. Kilus klausimams ar neaiškumams (arba negavus atsakymo per 2 savaites nuo anketos užpildymo dėl sėkmingos ar nesėkmingos atrankos) rašykite: projektai@uniqueprojects.eu **Už visus galimus pokyčius dėl šio projekto yra atsakinga projektą rengianti organizacija.**Gavęs patvirtinimą, jog yra atrinktas, Asociacijos atstovas Dalyviui suteikia visą reikiamą informaciją dėl kelionės optimaliausių variantų į vyksiantį projektą, tačiau Dalyvis ir pats ieško kelionės bilietų į projekto vietą ir atgal į Lietuvą. Prieš perkant bilietus, jų kainą ir datas PRIVALOMA suderinti su Asociacijos atstovu. Dalyvis gali įsigyti bilietus TIK gavęs Asociacijos atstovo sutikimą pirkti bilietus. Dalyvis turi pats įsigyti kelionės bilietus, tačiau nuvykęs į projekto vietą pateikia organizatoriams visus su kelionės išlaidomis susijusius pirminių buhalterių dokumentų originalus: bilietus, įlaipinimo korteles, sąskaitą, vietos transporto bilietus ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Tuomet Dalyviui yra grąžinama kelionės metu patirtų išlaidų suma pagal kompensuojamą išlaidų sumą. Apgyvendinimo, maitinimo bei kitas iš anksto nurodomas išlaidas padengia organizatoriai (plačiau skaityti: DUK)

Testimonials