Spirit of Democracy

Tarptautiniai jaunimo mainai „Spirit of Democracy“ suteikė žinių apie pilietiškumo svarbą ir įgūdžius dalyvaujant šalies valdyme. Žaidimai, diskusijos, situacijos ir tarpkultūriškumas papildė jaunimo patirties bagažą ir praplėtė požiūrį į savo šalį ir jos valdymą.

 

Projekto tikslas yra …
Suteikti žinių apie pilietiškumo svarbą ir įgūdžių atstovaujant savo interesus.

 

Projekto uždaviniai
1. Supažindinti projekto dalyvius su partnerių šalių politinėmis sistemomis, jų panašumais ir skirtumais, trūkumais ir privalumais.
2. Neformalaus ugdymo metu atskleisti pilietiškumo ir interesų atstovavimo svarbą, galimybes jais pasinaudoti, patobulinti darbo komandoje ir prezentacinius įgūdžius dirbant ties išsikeltomis problemomis, kuriant ir pristatant idėjas (demokratiškumo gerinimo klausimais).