15-osios ES išsiplėtimo metinės

15-osios ES išsiplėtimo metinės (en. 15th Anniversary of EU Enlargement) – ES programos Europa Piliečiams remiamas Europos atminimo projektas, skirtas 15-osioms Lietuvos ir dar 9 šalių įstojimo į Europos Sąjungą metinėms paminėti. Projekte dalyvaujančios šalys: Latvija, Lietuva, Lenkija ir Estija. Projektas rengiamas Latvijos organizacijos „World Our Home“. Asociacija „Unique Projects“ yra oficialus šio projekto partneris iš Lietuvos.

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO “Yourope” TAISYKLĖS

Europa turi turtingas tradicijas ir jaunimą, kuris yra kūrybingas, aktyvus ir pilietiškas. Siekdami atsižvelgti į įvykusius teigiamus pokyčius po mūsų šalies prisijungimo prie Europos Sąjungos – kurie matomi per miestus, kaimo gyvenvietes ir aplinką, „Unique Projects“ skelbia fotografijos konkursą, pavadintą „15-osios ES išsiplėtimo metinės“. Fotografijos konkurse įvairaus amžiaus žmonės bus paprašyti atsakyti į klausimą „Ką Europos Sąjunga davė Jums ir Jūsų šaliai?“ per fotografijas.

Konkurso dalyvių prašome atsiųsti el. paštu arba įkelti į Instagram profilį iki 3 fotografijų. Fotografijose gali būti pavaizduotas paminklas, kelias, gamtos ar miesto kraštovaizdis, asmenys ir kt. – visa, kas parodo, kaip fotografas jaučiasi esantis Europos Sąjungos pilietis ir jos viltis ateityje.

Nuotraukos turi būti padarytos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje arba Lenkijoje.

KOKIE PRIZAI LAUKIA LAIMĖTOJŲ?

1 VIETA – fotoaparatas Fujifilm Instax Mini 9

2 VIETA – išorinis kietasis diskas (1000 GB)

3 VIETA – išmanusis laikrodis – apyrankė Samsung Galaxy Fit

KAS GALI DALYVAUTI? Konkurse gali dalyvauti žmonės nuo 16 metų, gyvenantys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje arba Lenkijoje, neatsižvelgiant į jų tautybę.

Dalyvavimas šiame konkurse yra nemokamas. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti konkurse vieną kartą.  Būsimi konkurso dalyviai žemiau gali rasti pateiktas fotografijos konkurso taisykles. Norėdami gauti papildomos informacijos, dalyviai skatinami susisiekti su organizatorių komanda el. paštu: 15euremembrance@gmail.com.

Dalyviai taip pat gali patalpinti savo nuotraukas „Instagram“, naudodami grotažymes #photo-competEU. Ši grotažymė turi būti parašyta atsižvelgiant į šalį, iš kurios yra dalyvis (pvz .: #photo-competEULithuania).

Dalyvavimas konkurse reiškia visišką žemiau nurodytų taisyklių patvirtinimą.

1. DALYVIAI IR REGISTRACIJOS TVARKA

1.1. Dalyviai turi gyventi vienoje iš keturių Europos Sąjungos šalių (Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje arba Lenkijoje, kurių amžius nuo 16 metų).

1.2. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka su šiomis varžybų taisyklėmis.

1.3. Dalyviai savo nuotraukas turi pateikti nuo 2020 m. balandžio 1 d. 8.00 val. iki 2020 m. birželio 30 d. 16.00 val. (Briuselio laiku, UTC + 2). Nuotraukos, pateiktos pasibaigus šiam laikotarpiui, konkurse nebus svarstomos.

1.4. Nuotraukų pateikimas el. paštu:

1.4.1. Dalyviai savo nuotraukas turi pateikti el. pašto adresu: 15euremembrance@gmail.com

1.4.2. El. laiško tema turėtų būti tokia: „(šalis, kurioje darytos nuotraukos, pavadinimas) – Vardas – Pavardė – Tautybė – 15th anniversary of EU Enlargement“

(PVZ. Poland, Petras Petraitis, Lithuanian – 15th anniversary of EU Enlargement)

1.4.3. El. laiško turinyje reikia nurodyti:

– dalyvio vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta (šalis);

– kiekvienos nuotraukos pavadinimas (aiškiai nurodant, kurią nuotrauką atitinka pasirinktas pavadinimas) ir trumpas nuotraukų aprašymas (daugiausia 200 žodžių). Aprašymas turėtų būti latvių, estų, lenkų arba lietuvių kalbomis. Konkurso dalyvis taip pat skatinamas, šalia nurodyto aprašymo savo gimtąja kalba, parašyti ir vertimą į anglų kalbą.

1.4.4. El. laiške turi būti nuo 1 iki 3 nuotraukų kaip priedai:

Pirmoji nuotrauka (pavadinta taip: Vardas_Pavardė_Photo_1.jpg);

Antroji nuotrauka (pavadinta taip: Vardas_Pavardė_Photo_2.jpg).

Trečioji nuotrauka (pavadinta taip: Vardas_Pavardė_Photo_3.jpg).

1.4.5. Priedų bendras maksimalus dydis turi būti ne daugiau 20 MB. Kiekviena nuotrauka turi būti .jpg formato (horizontalioje padėtyje orientuotas nuotraukas). Priimamos nuotraukos, kurios yra originalaus pareiškėjo darbo rezultatas, gali būti redaguotos naudojant nuotraukų redagavimo priemones, su sąlyga, kad originalus vaizdas buvo nufotografuotas konkurso dalyvio ir priklauso jam.

1.5. Nuotraukų pateikimas per „Instagram“:

1.5.1. Dalyviai įkelia nuotraukas į „Instagram“ su grotažyme #photo-competEU. Ši grotažymė turi būti pažymėta atsižvelgiant į šalį, iš kurios yra dalyvis (pvz .: #photo-competEULithuania / Poland / Latvia arba Estonia). Prie nuotraukos reikia pridėti aiškų aprašymą (ne daugiau kaip 100 žodžių). Aprašymas turėtų būti  anglų, lietuvių, latvių, estų arba lenkų kalbomis.

2. PARAIŠKŲ / FOTOGRAFIJŲ PRIĖMIMAS

2.1. Dalyviai gaus patvirtinimą, jog el. paštu jų atsiųsta medžiaga yra gauta.

2.2. Organizatoriai pasilieka teisę nepriimti pareiškėjų, neatitinkančių sąlygų, temos ir iniciatyvos dvasios arba ketinančių dalyvauti su fotografijomis, kurstančiomis neapykantą, diskriminaciją ar smurtą.

3. KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIS IR ATRANKOS PROCESAS

3.1. Siekiant užtikrinti atrankos proceso kokybę ir skaidrumą, komisijos narius sudarys šios srities ekspertai.

3.2. Uždarius konkursą, visi dalyviai, kurie atitinka šiame dokumente nurodytus priėmimo kriterijus, bus vertinami komisijos.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, bus sudarytas ne daugiau kaip 20 kandidatų sąrašas iš kiekvienos dalyvaujančios šalies. Išrinkti dalyviai bus paskelbti internete –  projekto „Facebook“ puslapyje („15th anniversary of EU Enlargement”), siekiant suteikti galimybę visuomenės nariams balsuoti už fotografijas. Puslapyje bus aiškiai nurodytas fotografijos pavadinimas, aprašymas ir autorius.

3.3. Šiame konkurse bus trys nugalėtojai (iš kiekvienos konkursą organizuojančios šalies), kuriuos komisija išrinks komisija ir kurie gaus numatytus prizus.

3.4. Kai konkursas bus pasibaigęs ir visų dalyvių kandidatūros bus pateiktos, komisija, ne vėliau kaip per keturias savaites nuo nuotraukų pateikimo termino, t. y. 2020 m. birželio 30 d., išrinks tris nugalėtojus.

4. FOTOGRAFIJŲ KONKURSO DALYVIŲ IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

4.1. Nugalėtojai bus išrinkti ir paskelbti 2020 m. rugpjūčio mėn., praėjus keturioms savaitėms nuo konkurso pabaigos.

Daugiau informacijos apie tikslią rezulatų paskelbimo vietą bus papildyta vėliau.

4.2. Pirmos vietos laimėtojas gaus fotoaparatą Fujifilm Instax Mini 9.

4.3. Antros vietos laimėtojas gaus išorinį kietajį diską (1000 GB).

4.4. Trečios vietos laimėtojas gaus išmanųjį laikrodį-apyrankę Samsung Galaxy Fit.

5. TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Fotokonkurso organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti ir nepriimti nuotraukos, kuri neatitinka reikalavimų.

5.2. Konkurso dalyvis yra vienintelis nuotraukų savininkas ir autorius.

5.3. Dalyvis įgalioja Europos asociaciją „World-our Home“, kuri yra pagrindinė projekto organizaotrė, ir bet kurią ES instituciją skelbti nuotraukas savo svetainėje ir socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“, „Flickr“, „Instagram“, „Pinterest“ ir „YouTube“) šio konkurso kontekste. Taip pat galioja atitinkamų socialinių tinklų platformų sąlygos.

5.4. Fotografijos nepažeidžia trečiųjų asmenų ar subjektų autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, taip pat nepažeidžia jokių asmenų privatumo ar viešumo teisių ar sutarčių teisių. Juose nėra trečiosioms šalims priklausančių prekių ženklų, trečiosioms šalims priklausančios autorių teisių saugomos medžiagos, vardų, panašumų ar kitų įžymybių bei kitų viešų veikėjų, gyvų ar mirusių, tapatybės, ar vaizdų, kuriuos dalyvis įsigijo ar kitaip užtikrino teises į atvaizdą.

5.5. Dalyviai privalo gauti visų nuotraukose pavaizduotų asmenų sutikimą (jei nuotraukose vaizduojami žmonės), kad jas galėtų naudoti Europos asociacija „World-our Home“ ar kitos Europos institucijos visais tikslais, susijusiais su konkursu ar skirtiems skatinti Europos Sąjungos veiklas.

6. EUROPOS ASOCIACIJOS „WORLD-OUR HOME“ IR KITŲ EUROPOS INSTITUCIJŲ KONKURSO NUOTRAUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Konkurso dalyviai įgalioja Europos asociaciją „World-our Home“ ir bet kurią Europos Sąjungos instituciją naudoti konkurse pateiktas fotografijas bet kokiu atveju, jei jie rengia savo veiklą ir leidinius, tokius kaip jų interneto svetainės, bet kokius spausdintus leidinius, plakatus, reklamas, skelbimų lentose ir visuomenei skirtoje parodoje.

6.2. Dalyviai saugo visas fotografijas nuo bet kokio trečiojo asmens netinkamo vaizdo naudojimo. Fotografijų konkurso organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl netinkamo fotografijų naudojimo.

6.3. Nugalėtojų vardai bus paskelbti „Facebook“ atminimo projekto „15th anniversary of EU Enlargement“ puslapyje, kiekvienos partnerių asociacijos ir projekto tinklalapyje „15euremembrance.com“, taip pat projekto „15EuRemembranceEn“ „Instagram“ paskyroje.

7. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS IR APSAUGA

7.1. Vykdydamas šį konkursą, Europos regionų komitetas laikosi taisyklių, nustatytų 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų bei laisvą tokių duomenų judėjimą, panaikinant Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimą Nr. 1247/2002 / EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39) – 98).

7.2. Jokiais asmeniniais duomenimis nesidalijama su trečiosiomis šalimis dėl tiesioginės rinkodaros.